Desktop16Nio juliga ögonblick.
Juletider är för mig synonymt med kulören rött, festligheter och mysiga dagar. Vad jag haft för mig de senaste dagarna? Checkat ut för det här året på Textilhögskolan för några veckors ledighet, pyntat och pysslat och bara gjort det som fallit i smaken. Nu, nedräkning för Dopparedan. Xx